Kvalitet


Ordet “kvalité” kan vem som helst säga

Det är ett begrepp som egentligen saknar precision och är både missbrukat och missförstått. Tolkningen kan rent filosofiskt ha ett obegränsat innehåll. Men för oss betyder det:

  • Att vi vid lanseringen av nya spännande produkter som sluppit genom våra provsmakares nålsöga, har full insikt i djurhållning och utfodring.
  • Att vi hela tiden följer upp produktionsmetoder, förädling och utveckling.
  • Att vi har full kontroll över paketering, transport och leverans.
  • Att vi som en naturlig konsekvens av detta kan garantera specialiteter av högsta kvalitet och säkra leveranser.